Splinter Photography – J.J. Schlingemann

Deze cursus behandelt de strafraadkamerprocedure vanuit zowel theoretisch als praktisch perspectief.

In blok A staan de voorwaarden voor de gevangenhouding van minderjarigen centraal. Achtereenvolgens worden behandeld:
– ernstige bezwaren tegen de verdachte
– gevallen waarin voorlopige hechtenis mag worden bevolen
– gronden voor de voorlopige hechtenis
– anticipatietoets.
In blok B wordt vervolgens gekeken naar de opheffing en schorsing van de voorlopige hechtenis. Tevens wordt aandacht besteed aan het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Voor verdere informatie: JurisDidact

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply