Splinter Photography – J.J. Schlingemann

Minderjarigen die zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en bij wie sprake is van gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis, kunnen door de rechter in een Inrichting voor Jeugdigen worden geplaatst. Er hoeft geen sprake te zijn van een ernstig strafbaar feit, zoals moord; ook bij lichtere feiten kunnen minderjarigen in een dergelijke inrichting worden geplaatst. Voor veel juristen is de materie van de PIJ-maatregel geen dagelijkse kost; wanneer u echter met dit onderwerp in aanraking komt, is kennis van de theorie en inzicht in de praktijk onontbeerlijk.

Deze juridische nascholing behandelt in welke gevallen een PIJ-maatregel kan worden opgelegd, alsook wat het doel ervan is.

Deze juridische nascholing bestaat uit:

• Blok A Voorwaarden en termijn PIJ-maatregel; advies gedragsdeskundigen
• Blok B Voorwaarden verlenging PIJ-maatregel; de verlengingszitting

In blok A worden de voorwaarden van de PIJ-maatregel uiteengezet, alsook de duur van de maatregel. Voorts wordt aandacht besteed aan het advies van gedragsdeskundigen.
Blok B staat in het teken van de verlenging van de PIJ-maatregel, waarbij niet alleen wordt ingegaan op de voorwaarden van de verlenging, maar ook de gang van zaken tijdens de verlengingszitting aan bod komt.

Relevante jurisprudentie en praktijkvoorbeelden zijn geïntegreerd in het cursusmateriaal.

Voor verdere informatie: JurisDidact

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply