Splinter Photography – J.J. Schlingemann

Minderjarigen die zich schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, kunnen door de rechter in een Inrichting voor Jeugdigen worden geplaatst, de zogenaamde PIJ-maatregel. In deze publicatie wordt behandeld in welke gevallen deze maatregel kan worden opgelegd, alsook wat het doel ervan is.

In blok A worden de voorwaarden van de PIJ-maatregel uiteengezet, alsook de duur van de maatregel. Voorts wordt aandacht besteed aan het advies van gedragsdeskundigen.
Blok B staat in het teken van de verlenging van de PIJ-maatregel, waarbij niet alleen wordt ingegaan op de voorwaarden van de verlenging, maar ook de gang van zaken tijdens de verlengingszitting aan bod komt.

Voor verdere informatie: JurisDidact

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply