Splinter Photography – J.J. Schlingemann

Wanneer iemand is veroordeeld voor een strafbaar feit, dan kan diegene op vordering van het Openbaar Ministerie door de rechter verplicht worden tot betaling van een geldbedrag aan de staat ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. Deze cursus behandelt de theoretische en procesrechtelijke kwesties van de ontnemingsvordering en geeft op overzichtelijke wijze weer welke aspecten van de vordering voor (succesvol) verweer in aanmerking komen.

Deze cursus behandelt theoretische en procesrechtelijke kwesties op het gebied van de ontnemingsvordering.
Blok A behandelt de strafrechtelijke voordeelsontnemingsprocedure, zoals geregeld in de zogenaamde ‘Pluk ze-wetgeving’, tot aan de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting.
In Blok B wordt ingegaan op de strafrechtelijke voordeelsberekening, waarbij in het bijzonder aandacht wordt geschonken aan voordeel uit hennepplantages, aan de hand van de rapporten van het Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie (BOOM) uit 2005, 2010 en 2016. Voorts worden de ontnemingsuitspraak en de tenuitvoerlegging besproken.

Voor verdere informatie: JurisDidact

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply