Praktisch Verbintenissenrecht is bestemd voor de beginnende hbo-student. Het boek vormt een eerste kennismaking met het verbintenissenrecht en juridische voorkennis is niet vereist. De studiestof wordt op begrijpelijke wijze uitgelegd aan de hand van vele tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden en casussen. Studenten kunnen zelf hun verworven kennis testen door het maken van tussenvragen en studie-eindvragen (toepassingsvragen), die in elk hoofdstuk zijn opgenomen. Op deze wijze kunnen studenten controleren of ze de theorie in de praktijk kunnen brengen.

Het boek kenmerkt zich door een praktische en toegankelijke benadering van het verbintenissenrecht. De hierboven omschreven methodiek stelt studenten in staat binnen relatief korte tijd een gedegen basiskennis op te bouwen van dit rechtsgebied.

Praktisch Verbintenissenrecht behandelt de volgende hoofdonderwerpen:
– rechtsfeiten
– rechtshandelingen en overeenkomsten
– nietigheid en vernietigbaarheid
– verbintenissen
– nakoming en opschorting
– niet-nakoming en schadevergoeding
– onrechtmatige daad
– overgang en tenietgaan verbintenissen.

Voor verdere informatie: Noordhoff

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply