Praktisch Bijzondere Overeenkomstenrecht is bestemd voor beginnende hbo-studenten, zonder – of met geringe – juridische voorkennis. De studiestof wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van vele tot de verbeelding sprekende praktijkvoorbeelden en tussenvragen waarmee studenten de opgedane kennis zelf kunnen testen. Daarnaast is in ieder hoofdstuk een casus met bijbehorende studie-eindvragen (toepassingsvragen) opgenomen met behulp waarvan studenten kunnen controleren of ze de theorie in de praktijk kunnen brengen.

De in dit boek gehanteerde methodiek stelt studenten in staat zich met plezier te verdiepen in een veelzijdig rechtsgebied en hiervan een gedegen basiskennis op te doen.

Praktisch Bijzondere Overeenkomstenrecht behandelt de volgende onderwerpen:
– algemeen overeenkomstenrecht
– koopovereenkomst, inclusief consumentenkoop
– huurovereenkomst, inclusief huur woon- en bedrijfsruimte
– overeenkomst van opdracht, inclusief geneeskundige behandeling
– reisovereenkomst
– overeenkomst van bewaarneming
– arbeidsovereenkomst
– overeenkomst tot aanneming van werk
– overeenkomst van borgtocht
– vaststellingsovereenkomst
– verzekeringsovereenkomst.

Voor verdere informatie: Noordhoff

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply