Praktisch Goederenrecht is bestemd voor studenten in het hoger juridisch onderwijs. Dit boek vormt een eerste kennismaking met het goederenrecht, zowel in theorie als in de praktijk. Door middel van casuïstiek en praktijkvoorbeelden wordt de stof uitgelegd en inzichtelijk gemaakt. Studenten kunnen zichzelf testen door de tussenvragen te maken die in elk hoofdstuk zijn opgenomen; de antwoorden staan op de website bij het boek. Daarnaast bevat ieder hoofdstuk een aantal studie-eindvragen, bestaande uit een casus met toepassingsvragen.

Door de combinatie van duidelijke uitleg aan de hand van casussen en voorbeelden uit de praktijk, alles uiteengezet in begrijpelijke taal, kan de student zich met plezier verdiepen in materie die vaak als een ‘lastig onderdeel’ van het recht wordt ervaren.

Praktisch Goederenrecht behandelt de volgende onderwerpen:
– basisbegrippen van het goederenrecht
– absolute en relatieve rechten
– eigendom
– bezit en houderschap
– overdracht
– derdenbescherming
– pand
– hypotheek
– zekerheid en verhaal.

Voor verdere informatie: Noordhoff

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply