Familierecht is bestemd voor studenten in de hoofdfase van het hoger juridisch onderwijs. Aan de hand van casuïstiek en actuele jurisprudentie worden veel voorkomende aspecten uit het familierecht behandeld en inzichtelijk gemaakt. Aan het eind van elk hoofdstuk is een praktijkcasus opgenomen, met bijbehorende vragen waarmee studenten de opgedane kennis kunnen toetsen.

Een duidelijke uitleg van de theorie door middel van relevante praktijkvoorbeelden stelt studenten in staat in een periode van zeven weken een gedegen basiskennis van het familierecht op te doen.

Familierecht behandelt de volgende onderwerpen:
– huwelijk en geregistreerd partnerschap
– ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
– afstamming
– adoptie
– gezag over minderjarige kinderen
– kinderbeschermingsmaatregelen
– recht op familie- en gezinsleven.

Voor verdere informatie: Noordhoff

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply