Inleiding Privaatrecht is bestemd voor het hoger beroepsonderwijs. Het boek bevat een samenhangende en systematische behandeling van het burgerlijk recht, het handelsrecht en het burgerlijk procesrecht. Het boek dient ter voorbereiding op de juridische problemen waarmee de student straks in de praktijk wordt geconfronteerd. In verband daarmee wordt in deze uitgave ruim aandacht besteed aan onderwerpen die voor de praktijk van belang zijn, zoals het verzekeringsrecht, het arbeidsrecht, het huurrecht, het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht.

In de hoofdstukken zijn voorbeelden en schema’s opgenomen als hulpmiddel bij de bestudering van de stof. Met behulp van de vragen en de casus aan het einde van ieder hoofdstuk kan de gebruiker van dit boek de kennis die hij inmiddels heeft verworven, toetsen en eventuele hiaten in die kennis opsporen. De antwoorden op de vragen kan men zelf gemakkelijk opzoeken in het corresponderende hoofdstuk. De oplossingen van de casusposities vindt men achter in het boek.

Voor verdere informatie: Noordhoff

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply