Inleiding Privaatrecht behandelt op een volledige en systematische manier het burgerlijk recht, het handelsrecht, het faillissementsrecht en het burgerlijk procesrecht. Het boek bereidt studenten voor op juridische problemen waarmee zij later in de praktijk geconfronteerd worden.

In de hoofdstukken zijn verduidelijkende afbeeldingen en schema’s opgenomen. Ieder hoofdstuk sluit af met een casus en oefenvragen. Hiermee kunnen studenten hun verworven kennis direct toetsen. Deze vijftiende editie is volledig geactualiseerd aan de hand van de huidige wet- en regelgeving.

Inleiding Privaatrecht is geschikt voor opleidingen als Bedrijfskunde MER, Commercieel Management, Accountancy en Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde en hbo-Rechten.

Voor verdere informatie: Noordhoff

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply