Op 19 december 2011 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Derde Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen. Dit Protocol voorziet in de mogelijkheid een klacht over schendingen van kinderrechten in te dienen bij het Comité voor de Rechten van het Kind; deze mogelijkheid staat open voor zowel kinderen als hun vertegenwoordiger(s) uit lidstaten die het Protocol hebben geratificeerd.

In dit artikel wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en inhoud van het Derde Protocol, alsmede op de betekenis ervan voor Nederland en andere lidstaten.

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply