Auteur aan het woord… De Jeugdwet, vijf jaar later

Het jeugdrecht staat de laatste tijd meer dan gebruikelijk in de belangstelling, met name vanwege de steeds toenemende zorgen over de jeugdzorg. In de media wordt de jeugdzorg inmiddels omschreven als ‘falend’, ‘ziek’ en ‘staat op instorten’.

Een korte terugblik

In 2015 trad de Jeugdwet in werking en werd de jeugdzorg (de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) gedecentraliseerd naar gemeentelijk niveau. Het idee hierachter was om kinderen en ouders dichter bij huis, sneller en accurater hulp te kunnen bieden, meer maatwerk te leveren en continuïteit te kunnen garanderen.

Klik op de afbeelding om het artikel te lezen