Handboek Internationaal Jeugdrecht

De toepassing van het VN-Kinderrechtenverdrag blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Daarom is gedegen kennis nodig over de rechten van kinderen. Het Handboek Internationaal Jeugdrecht geeft een uitvoerige uiteenzetting van de inhoud en de betekenis van de artikelen uit het VN-Kinderrechtenverdrag. Daarnaast wordt de internationale regelgeving uitgediept die de (rechts)positie van kinderen raakt.

In het handboek komen naast internationale regelgeving ook de Nederlandse wetgeving, beleid en jurisprudentie uitgebreid aan bod. In de afzonderlijke hoofdstukken worden het internationaal familierecht, kinderrechten en migratie, jeugdstrafrecht en de uitbuiting van kinderen besproken. Er is aandacht voor zeer uiteenlopende thema’s:

  • van kinderarbeid tot gezinshereniging
  • van leerplicht tot herstelrecht
  • van adoptie tot meisjesbesnijdenis
  • van spelen tot ondertoezichtstelling
  • van kindermishandeling tot drugsmisbruik
  • van discriminatie tot seksueel misbruik
  • van alimentatie tot alleenstaande minderjarige vreemdeling
  • van vaccinaties tot kindsoldaten

Het handboek biedt daarmee alle relevante internationale en nationale informatie die voor de toepassing van kinderrechten van belang zijn.

© Defence for Children

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply